lider olmak

lider olmanın olmazsa olmaz  koşulu ancak bir liderin gerçekleştirebileceği hedeflere ulaşmayı istemek ve en az bir takipçiyi peşine takabilmektir. Liderin mutlaka paylaşılan vizyonu olmalıdır.

žİnsanların lider olmayı istemesinde, dünyada kalıcı bir etki yapma isteği vardır.

 

žDOĞUŞTAN DEĞİL, SONRADAN LİDER OLUNUR.

 

žAraştırmalara göre insanlar, yaşamlarında ve kariyerlerinde etkili olmalarını sağlayan yeterlikleri yavaş yavaş öğrene­rek, sonradan lider olmaktadırlar.

 

žHer lider bu yeterlikleri her­hangi bir noktada öğrenebilir.

 

žLiderlik yetenekleri geliştirilebilir.

 

LİDER

žTeşvik eder

žUfuk açar

žDestek olur

žMoral verir

žYetenekleri ortaya çıkarır

žKarar vermelerine yardım eder

žİnsanları anlar

žBirlikte hareketi sağlar

žGüven verir

žÇoşku oluşturur

žHarekete geçirir

 

žLİDER YÖNETİCİLİKTE  34 GÜÇLÜ YÖN

 

liderlik yapmak için kendi özellkilerinizi öğrenmeli ve onları geliştirmelisiniz.

ž

žBaşarılılık

žOldukça dayanıklıdır ve çok çalışırlar. Bir şeyle meşgul ve üretken olmaktan çok mutlu olurlar. Hedef belirleme ve bunlara ulaşma önemlidir.

 

žEtkinleştirici

žFikirleri eylemlere dönüştürerek bir şeylerin eyleme dönüşmesini mümkün kılarlar. Çoğunlukla sabırsızdırlar.

 

žUyum

žOlayları akışına bırakmayı tercih ederler.

 

žAnalitiklik

žSebepler ve nedenler ararlar.

 

žDüzenleyicilik

žOrganize etme yetenekleri yüksektir.

 

žİnançlılık

žDeğişmeyen temel değerleri vardır. Bu değerler hayatlarının amacını meydana getirirler.

 

žHükmetme

žVarlıkları hissedilir. Bir durumun kontrolünü ele alabilr ve karar verebilirler.

 

žİletişimcilik

žDüşündüklerini kolayca ifade ederler. İyi konuşmacıdırlar, iyi sunum yaparlar.

 

žRekabetçilik

žGelişimlerini diğer insanların performansıyla ölçerler. Kazanmak için yarışırlar.

 

žİlintililik

žHer şey arasında bir bağ olduğuna inanırlar.

 

žTutarlılık

žNet kurallar koyarak ve bunlara uyarak dünyadaki herkese tutarlı davranmaya çalışırlar.

 

žBağlam

žBağlam motifi güçlü olanlar geçmişi düşünmekten keyif alırlar. Bugünü anlamak için geçmişi araştırırlar.

ž

žTedbirlilik

žEn iyi karar alma ve seçim yapma konusunda özen gösterirler. Karşılaşacakları engelleri öngörebilirler.

 

žGeliştirmek

žİnsanların potansiyelini keşfeder ve potansiyeli işlerler.

 

žDisiplinlilik

žRutinden ve plandan hoşlanırlar.

 

žEmpati

žEmpati motifi güçlü olanlar, başkalarının hayatları ya da koşulları içinde yaşıyor olduklarını farz ederek diğer insanların duygularını anlayabilirler.

ž

žOdaklanma

žBir yere doğru yol alabilirler, başladıkları işin sonunu getirirler,

 

ž Fütürist

Gelecekten ve olabileceklerden ilham alırlar. Gelecek vizyonlarıyla  insanlara  ilham verirler.

 

žÖğrenen ile yönetmek

žBüyük bir öğrenme arzu­ları vardır ve sürekli kendilerini geliştirmek isterler. So­nuçlarından ziyade, bilhassa öğrenme süreci onları heye­canlandırır.

ž

žMaksimuma çıkarma

žMaksimuma Çıkarma motifi güçlü olanlar kişisel mü­kemmeliyet ve grup mükemmeliyetini artırmak için güçlü yönlere odaklanırlar.

ž

žPozitiflik

žSürekli olumlu bakış ve davranış içindedirler.

 

žİlişkilendiren

žİnsanlarla yakın ilişki kurmayı severler.

 

žSorumluluk

ž Yapacaklarını söyledikleri şeyin psikolojik sorumluluğunu taşırlar.

 

žAhenk

žAhenk motifi güçlü olanlar uyum peşindedirler.

ž

žKavrayış

žGörünüşte birbirinden farklı olaylar arasında bağlar bulabilirler.

 

žDahil Eden

žİnsanları anlarlar, onları gruba, işlere dahil ederler.

 

žBireyselleştirme

žHer bireyin kendilerine özgü niteliklerine ilgi duyarlar. Farklı insanların bir arada nasıl verimli çalışacağını anlama yetenekleri vardır.

 

žVeri ile yönetmek

žDaha fazla bilmek konusunda doymak bilmez bir açlıkları vardır.

 

žKavrama

žEntellektüel faaliyetleriyle tanınırlar.

 

žOnaran

žSorunlarla başa çıkma konusunda beceriklidirler.

 

žKendine Güven

žKararlarının doğru olduğuna dair güven veren içsel pusulaları vardır.

ž

žÖnemlilik ile yönetme

žBağımsızdırlar ve fark edilme­yi isterler.

ž

žStratejik

žYollarına devam etmek için alternatif çözümler ararlar.

ž

žKur yapma

žYeni insanlarla tanışmayı ve dostluk kazanma mücadelesini severler.

LİDERLİK  VE  YÖNETİCİ KOÇLUĞU

 

Yöneticler neden koçluk almalı

Hayallerini keşfetmek

Hedeflerini oluşturmak

Hedeflerine ulaşma planları yapmak, uygulamasını sağlamak

Lider olmak

Değer bazlı imaj oluşturmak

Güven oluştrmak

Saygınlıklarını ve güvenilirliklerini artırmak

Verimli çalışmak

Yetkinliklerini ve performanslarını artırmak, Yeteneklerini keşfetmek,

Motivasyonlarını yükseltmek,

Etkin karar alma

 İş ve özel hayatlarında dengeyi sağlamak,

Hayatlarını yönetmek

Hedefine odaklanması  ve önüne çıkan engelleri aşma yollarını keşfetmesi

Kendilerini ve başkalarını harekete geçirebilme yolları bulmaları

Gelişime açık yönlerini keşfetmeleri

Kendi değerleriyle uyumlu çalışma

Odaklanmaları

Becerilerni geliştirmeleri

Kişisel farkıdalığın artması

Özgüven ve özdisiplinin artması

Yönetim tarzlarının iyileşmesi

Alternatifler arasında seçim yapma

Farklı bakış açılarını keşfetme

Yönetme becerilerinde gelişme

Kaliteli ve dengeli yaşam