KOÇLUK

 

•Koçluk en kısa ve öz anlatımla ‘istenen performansa ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisi’ olarak tanımlanabilir.

 

•Amaç, danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden gelmesidir.

Koçluk bir sistem olarak

•Kişinin yaşama dair farkındalığının sağlanmasına,

•Mutlu ve başarılı yaşama becerisinin artırılmasına,

•İçsel kaynaklarına ulaşmasına,

•Kaynaklarını istenildiği biçim ve süreklilikte kullanmasına

    destek sağlayan özel bir süreç programıdır.

KOÇ

•Sizi dinler

• Hayattan ne istediğinizi belirlemenize yardımcı olur

•Hayallerinizi yönetmenizi sağlar,

•Geleceğe yönelik öncelikli amaç ve hedefler belirlemenize yardımcı olur.

•Hedeflerinizi gerçekleştirecek aksiyon planları geliştirmenize destek olur

•Sizi cesaretlendirir, alkışlar

•Sizi teşvik eder

•Sizin yol arkadaşınız ve müttefikiniz olur.

 

Koçluk, insanların “bulundukları” yerlerden “olmak istedikleri” yerlere gitmelerine yardımcı olma sürecidir.

COACHING

Coaching is a planned development relationship established between coach and client to achieve the desired performance.

Coaching as a system


• Ensuring that the person is aware of life;
• Increasing the ability to live happily and successfully,
• Access to internal resources,
• Helps to use its resources in desired form and continuity.

COACH

Listens to you
• Help you determine what you want from life
• Allows you to manage your dreams,
• Helps you set the priority goals and objectives for the future.
• Support you to develop action plans to achieve your goals
• Encourages you, applause
• Encourages you
• Become your companion and ally.