Mutlu Olmak

Mutlu Olmanın Önemi Buna “hayır” diyen birisini henüz tanımadım. Hepimiz bunun önemli olduğunu biliyoruz. Peki neden önemli? Bunu önemli yapan ne? “Bu ruh halimiz”, neleri etkiler?Bu konuda çeşitli araştırmalar yapılmış. Virginia Üniversitesinden Prof. Dennis Profit ve Gerald Clora yaptıkları çalışmalarda oumlu ruh halinin hedeflere ulaşmayı, başarmayı daha kolay görmemizi sağladığını tespit etmişler. Olumlu halin bize fazladan çoşku, azim verdiğini gözlemlemişler.Bir grup gönüllüyle yaptıkları çalışmada insanların mutluyken olumsuz duruma göre dünyayı daha kolay yaşan bir yer olarak algıladıklarını tespit etmişler.Bir başka çalışmada gönüllüleri bir tepenin eteğine götürmüşler. Gönüllülerden bir bölümünün sırtına ağır çanta vermişler. “Haydi şimdi söyleyin, bu tepenin eğimi ne kadar?” demişler. Aynı soruyu sırtlarında yük olmayan gönüllülere de sormuşlar. Sırtlarında ağır çanta olanlar, hafif çanta olanlara göre tepeyi daha dik olarak yorumladılar. Tepeyi daha dik olarak yorumladığımız zaman harekete geçmemiz zorlaşır. Harekete geçmezsek ne olur?Bir başka araştırmada yine aynı tepe önünde gönüllülerin bir kısmına iyimserliği teşvik eden Mozart’ın bir eseri, gönüllülerin diğer bölümüne Mahler’in umutsuzluk içeren müziği dinletilerek tahminleri soruldu.Mahler dinleyenlerin eğim tahmini 31 derece Mozart dinleyenlerin tahmini 19 olmuş. İnsan tepenin gerçek eğimini meraka ediyor tabii. Araştırmada buna değinilmemiş. Burada incelenen, ruh halimizin bakışlarımızı nasıl etkilediğini ortaya çıkarmak.Yine bir başka deneyde, katılımcıları tepeye çıkarmışlar. Bir grup gönüllüyü yere sabitlenmemiş, sallanan bir mekanın üzerine çıkarıp “Hadi eğimi tahmin edin?” diye sormuşlar . Diğer gönüllü grubunaysa ayakları sağlam zemine basarken aynı soruyu sormuşlar. Sabit mekanda bulunanların tahmini diğerlerine göre daha az eğimli olarak ortaya çıkmış.Başka bir deney de şöyle: Bir grup Virginia üniversitesi öğrencisine “Monticello yürüyerek ne kadar uzak?” diye sorulmuş. Tahmin sırasında bir arkadaşla beraber olanlar yalnız olanlara göre daha yakın diye tahminde bulunmuşlar. Uyumlu bir grup olmak hedeflere ulaşma konusunda insanları cesaretlendirmiş.Olumsuz duygular dünyayı dehşete düşülecek yer olarak görmemize neden olurken olumlu duygular hayatın tepelerini daha ve mesafeleri daha yakın yapıyor.Olumlu duygular hareket etmek ve ileriye gitmekle ilgilidir. Başka türlü de hayatta kalamayız. Büyüme gelişme, ilerleme başka türlü mümkün olmaz. İnsanlar iyi ruh halindeyken daha sosyal, yaratıcı, enerjik, şakacı olurlar. Bunlar onların kendi kaynaklarını en iyi şekilde kullanmalarına yardım eder. Bu kadar mı? Hayır, devamı gelecek ay.

Etiketler:

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic